הקליפ הבא הינו הרקע שהוקרן על מסך ענק מאחרי הרכב כנריות מיוחד שלי. המיצג פתח את אירוע השקת HOMECENTER מוסקבה מול קהל לקוחות ושותפים עיסקיים של קבוצת פישמן. מבנה המיצג מאפשר השקת מוצרים, פתיחת אירועים ויכול לעמוד כמיצג יחיד באירוע.

Leave a Reply


  • Our Clients

  • Search the Site

  • Connect to us Via RSS

    RSS Feed