לכבוד כנס תוכניות עבודה של הכללית שנערך בהבימה יצרנו תוכנית אומנותית שכללה, בין המצגות המקצועיות, מספר אייטמים עוצמתיים שנועדו להעביר את עוצמתה של הכללית, להדגיש את מסרי האירוע ולהכניס גאוות יחידה בלבבות העובדים.

בתמונה: הזמרת ישראלה אסגו באייטם המשלב אנימציה מרהיבה.

Leave a Reply


  • Our Clients

  • Search the Site

  • Connect to us Via RSS

    RSS Feed