Archive

יותר מאלפיים אנשי החברה להגנת הטבע לדורותיהם התכנסו כדי לחגוג שישים שנה לחברה. האירוע נערך באמפי האגם בנתניה, וכלל מיצגי במה שהציגו את ההיסטוריה של החברה. לכבוד האירוע התבקשנו להפיק סרט שימשיך ויהווה סרט תדמית של החברה להגנת הטבע בשנים הקרובת. בסרט אנו פוגשים 60 מאנשי החברה ובני משפחותיהם, כשכל אחד כיצד התקדמה החברה בשנה בה הוא נולד.

קליפ דו תכליתי – באירוע חגיגות ה-60 לעיר הקליפ היה 3 סרטונים קצרים שיחד יצרו את מסגרת האירוע. בסיום החגיגות נשאר סרט תדמית מרגש….

  • Our Clients

  • Search the Site

  • Connect to us Via RSS

    RSS Feed