Archive

לא ניתן להציג הודעות בעברית.

לכבוד כנס תוכניות עבודה של הכללית שנערך בהבימה יצרנו תוכנית אומנותית שכללה, בין המצגות המקצועיות, מספר אייטמים עוצמתיים שנועדו להעביר את עוצמתה של הכללית, להדגיש את מסרי האירוע ולהכניס גאוות יחידה בלבבות העובדים. בתמונה: הזמרת ישראלה אסגו באייטם המשלב אנימציה מרהיבה.

לא ניתן להציג הודעות בעברית.

הקליפ הבא הינו הרקע שהוקרן על מסך ענק מאחרי הרכב כנריות מיוחד שלי. המיצג פתח את אירוע השקת HOMECENTER מוסקבה מול קהל לקוחות ושותפים עיסקיים של קבוצת פישמן. מבנה המיצג מאפשר השקת מוצרים, פתיחת אירועים ויכול לעמוד כמיצג יחיד באירוע.

  • Our Clients

  • Search the Site

  • Connect to us Via RSS

    RSS Feed